Εισαγωγή

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας ανήκει στον τομέα Επικοινωνιών και Επεξεργασίας Σήματος του τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η ομάδα Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας εμπλέκεται ενεργά στην έρευνα και τη διδασκαλία. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που εμπεριέχουν την Επεξεργασία Σήματος και Εικόνας και τις Εφαρμογές αυτών, με έμφαση στις Επικοινωνίες, την Αναγνώριση Προτύπων, την Ομιλία, την Επεξεργασία Μουσικής και Ηχου, και την Θεωρία Συστημάτων.

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος & Εικόνας υποστηρίζει ένα πλήρες μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα. Στα πλαίσια του μεταπτυχιακού αυτού προσφέρονται μαθήματα όπως Προχωρημένα Θέματα σε Επεξεργασία Σήματος, Συμπίεση και Κωδικοποίηση, Αναγνώριση Προτύπων, Τεχνητή Όραση, Επεξεργασία Ομιλίας.

Το εργαστήριο αποτελείται από οκτώ μέλη ΔΕΠ, έξι εξωτερικούς συνεργάτες και είκοσι οκτώ υποψήφιους διδάκτορες.